นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ พบปะหารือทวิภาคีกับนางโมเนีย บูเซ็ตต้า (Mounia Boucetta)


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น ณ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมร็อกโก คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) และรองประธานคณะกรรมาธิการ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล และพลโทศิริชัย เทศนา ได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนางโมเนีย บูเซ็ตต้า (Mounia Boucetta) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือโมร็อกโก โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกที่ให้กับนักศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องมาระยะเวลายาวนานปีละ 15 ทุน และในปี 2562 รัฐบาลไทยจะมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน สำหรับนักศึกษาโมร็อกโก ให้มาศึกษาในด้านการเกษตร การบริหารจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้เสนอให้เพิ่มเติมการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับนักศึกษาไทยที่มาเรียนทางด้านศาสนาด้วย การพบปะทวิภาคีระหว่างกันในครั้งนี้ฝ่ายโมร็อกโกได้แสดงความสนใจกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหวังว่าไทยจะเป็นสื่อกลางให้ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน