พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธานประชุมชุดครูฝึกโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562


– วันนี้ 19 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธานประชุมชุดครูฝึกโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 เพื่อมอบนโยบาย เน้นย้ำการปฎิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจก่อนการดำเนินการจัดทำ โครงการฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3 การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย