ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิปสนช และรองประธาน ฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ รัฐสภาราชอาณาจักรโมร็อกโก คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิปสนช และรองประธานคณะกรรมาธิการ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายศักดิ์ ทิพย์ ไกรฤทธิ์ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล และพลโทศิริชัย เทศนา กรรมาธิการ ได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับนาย Habib El Malki ประธานสภาผู้แทนราษฎรโมร็อกโก โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน และสานต่อความร่วมมือระหว่างกันผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – โมร็อกโก การให้ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกกับนักศึกษาไทย เป็นต้น และฝ่ายโมร็อกโกหวังว่าไทยจะสามารถเชื่อมโยงให้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน