พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, หน้าส่วนราชจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน


– เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ.๓๑ พร้อมด้วยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, หน้าส่วนราชจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริสา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน ๕๓๐ ชุด ให้แก่นักเรียนเขตพื้นที่อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะโก อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย