อ.สะเมิง รณรงค์การป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่า หยุดเผาเพื่อลดหมอกควัน และประชาสัมพันธ์งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19


อ.สะเมิง รณรงค์การป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่า หยุดเผาเพื่อลดหมอกควัน และประชาสัมพันธ์งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสิริพร ธนะสินธุ์ มอบหมายนายรัตนชัย รัตนชัยประสิทธิ์ นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านบ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแจ้งข้อราชการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและสตรอว์เบอร์รี่ ปี62/63 รวมทั้งรณรงค์การป้องกันและแก้ไขหมอกควันไฟป่า หยุดเผาเพื่อลดหมอกควัน และประชาสัมพันธ์งานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 19 ปี2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ 63 ณ.ที่ทำการอำเภอสะเมิง.

ทรงวุฒิ ทับทอง