ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตำบลแม่สาบ ร่วมมือหลายภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม kick off รณรงค์และแก้ไขไฟป่าหมอกควันฯ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตำบลแม่สาบ ร่วมมือหลายภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรม kick off รณรงค์และแก้ไขไฟป่าหมอกควันฯ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตำบลแม่สาบ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนวัดปางเติม โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สาบ สถานีควบคุมไฟป่าขุนขาน สะเมิง และหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่สาบ ร่วมจัดกิจกรรม kick off รณรงค์และแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลแม่สาบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง