ข่าวรัฐสภา

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพลาสติกของบริษัท ลีลาโพลี จำกัด

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ บริษัท ลีลาโพลี จำกัด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพลาสติกของบริษัท ลีลาโพลี จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการลดใช้พลาสติกและนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยตอ่ไปภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.