Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดการแถลงข่าว เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบภารกิจของการสร้างความมั่นคง และภารกิจอื่นของ กองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายกองทัพบก

โฆษกกองทัพภาค 3 และกอ.รมน.ภาค 3 จัดแถลงข่าว
เมื่อเวลา 13 .00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดการแถลงข่าว เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ทราบภารกิจของการสร้างความมั่นคง และภารกิจอื่นของ กองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายกองทัพบก โดยมี พันเอก ดร.รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว

ทั้งนี้มีภารกิจแจ้งให้ทราบอยู่ 3 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องการจัดตั้งค่ายมวยในหน่วยทหาร โดยใช้ชื่อว่า “ค่ายมวยกองทัพภาคที่ 3” มี แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานกรรมการฯ และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานกรรมการดำเนินงานฯ ทั้งนี้กองทัพบกได้สนับสนุนเวทีมวย และอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อม พร้อมงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสนามมวยพ่อขุนผาเมืองให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬามวยฯมีสถานที่ตั้ง ณ บริเวณหน้าค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยเรื่องการจับกุมยาเสพติด มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วนในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ และสุดท้ายเรื่องการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 271,931 ราย เสียชีวิต 18 ราย

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในครอบครัวได้ง่าย จากนั้นได้พาคณะสื่อมวลชน ชมการฝึกซ่อมมวย ซึ่งเป็นกีฬาที่จะผลักดันให้สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬามวยสมัครเล่นสืบต่อไป.

ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์