Uncategorized

ผู้อาวุโสใจบุญทอดผ้าป่าเครื่องกันหนาวแจก3ชนเผ่าชายแดน

อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
เชียงใหม่2_051161_ผู้อาวุโสใจบุญทอดผ้าป่าเครื่องกันหนาวแจก3ชนเผ่าชายแดน

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา08.00 น.
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ นางพัชรา วีรบวรพงศ์ ประธานบริษัทสยามแก็ส จำกัดและเป็นตัวแทนส่วนเอกชนและข้าราชการบำนาญกลุ่มผู้ใจบุญ ได้ทอดผ้าป่าเครื่องกันหนาวที่วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์รับทอดผ้าป่า โดยในการทอดผ้าป่าเพื่อต้องการเครื่องกันหนาวให้กับประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งผู้นำมาทอดได้จัด มี ทั้งเสื้อกันหนาวและผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและผู้ยากจนด้อยโอกาสหรือผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประชาชนลาหู่ ประชาชนลีซู ประชาชนไทยจีนยูนาน และไทยใหญ่ ในพื้นที่หมู่บ้านป่าหนา หมู่บ้านห้วยต้นตอง หมู่บ้านโป่งจ็อก ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะช่างฟ้อนเล็บที่มาช่วยงาน จำนวนประมาณ 1,500 คน ซึ่งในช่วงนี้ทางอำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จะมีอุณหภูมิที่เริ่มหนาวเย็นลงแล้วอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ 17-22 องศาซี ส่วนบนดอยนั้นจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นกว่าถึง10 องศาซี ในพื้นที่ชายแดนยังมีกลุ่มครอบครัวผู้มีรายได้น้อยอีกจำนวนมากที่ยังต้องการเครื่องกันหนาวทั้งผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นที่กำลังมาถึงและจะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆ มีการแสดงของชนเผ่าเต้นจะคึ และมีการฟ้อนเล็บของนักเรียนในพื้นที่เพื่อแสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางเหนือให้กับผู้ที่มาร่วมมอบเครื่องกันหนาว มีการปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นรวงผึ้ง ต้นแอปเปิลทอง ต้นเการัด ในพื้นที่ป่าหน้าวัดด้วย …. ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ได้มีจิตจำนงค์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือเรื่องของเครื่องกันหนาวในทุกๆปีจะเป็นเสื้อกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว ที่ต้องนำเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่กันดาลและประชาชนยากจน ไม่เลือกว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาไหน เพราะถือว่าการช่วยคนนั้นสำคัญกว่าเรื่องอื่นๆ และเป็นการให้ที่เขาได้รับและได้นำไปใช้จริงยังมีการเข้าไปหาชาวบ้านขออย่าตัดต้นไม้ในผืนป่าต้นแหล่งน้ำหรือตาน้ำเพื่อจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ต่อคนอื่น และจัดทำอ่างเก็บน้ำทำระบบประปาภูเขาให้กับชุมชนที่ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าเป็นการแลกเปลี่ยน