ข่าว ร้อยเอ็ด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด…ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด…ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

โดยมีนายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ!!
วันที่(5 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับจังหวัด โดยมีนายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิติดต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับจังหวัด เเละการนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมระดับจังหวัดตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 2888/2562 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อรับทราบนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูดังกล่าว ตลอดจนทราบข้อมูล ความเสียหายด้านวัฒนธรรมการให้ความช่วยเหลือบูรณะ เเละฟื้นฟูต่อไป

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////
*ขอขอบคุณเครดิต:ภาพข่าว:เลขานุการ รอง.ผวจ.รอ.Tide
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน