ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 62

คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 62


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายวันชัย บุณยสุรัตน์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอินทร์ศร พรหมมินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง