ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

กฐินสามัคคี กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยน้อย

กฐินสามัคคี กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยน้อย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 คุณประวิทย์ ฉินธนาริหัญ เป็นประธานพร้อมกลุ่มเพื่อนปิยะร่วมกันประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพ ฯ – เชียงใหม่ ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยน้อย เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนสร้างวิหาร โดยมีพระครูสาธุกิจจานันท์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย เป็นประธานรับ/องค์ครอง โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และร่วมกันสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา