ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  

7 กรกฎาคม 2567  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ประกอบไปด้วย พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นโบราณราชประเพณี เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดได้จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายความจงรักภักดีในปีมหามงคลนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และต่อเนื่องด้วยการจัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ก่อนจะเชิญคนโทน้ำพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จากนั้นจะได้มีการเชิญน้ำพระพุทธมนต์ฯ จากวัดพระเชตุพนฯ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน