ข่าวพังงา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พังงาประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ  

7 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงา ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดพังงาเข้าร่วมพิธี

และในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพังงากำหนดประกอบพิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. และฤกษ์เวลา 12.00 น. จะเป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ การแต่งกายข้าราชการพลเรือนสวมเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไปสวมชุดสภาพโทนสีเหลือง ทั้งนี้ จังหวัดพังงาขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวพังงา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน