ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุทัยธานี ข่าวเด่น

วัดพระบรมธาตุ ชัยนาท บวงสรวงพระนอนอุตตมมงคล ยกช่อฟ้าวิหาร

6 กรกฎาคม 2567  ที่ วัดพระบรมธาตุ วรวิหารต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ได้มีชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ ต่างทยอยเดินทางมาร่วมงานพิธีบวงสรวงพระนอน อุตตมมงคล ไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ศรีไชยนาทพร้อมยกช่อฟ้าวิหารพระนอน และร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำ โดยท่านเจ้าคุณพระราชวชิรกิจจาทร เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พระเดชพระคุณ พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระเดชพระคุณ พระพิมลภาวนาพิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระเดชพระคุณ พระวิเทศโพธิคุณ วัดไทรมมคธ ประเทศอินเดีย

อีกทั้งยังมีคุณสุทธิพร หงษ์วิหค เจ้าภาพช่อฟ้าวิหารพระนอนอุตตมมงคล ร่วมทำบุญ 500,000 บาท ดร.ปรีชา คุณศิริวรรณ ศิริแสงอารัมพี คุณเสริมวุฒิ บริษัท ชากังราว ผู้ถวายสร้างพระนอนอุตตมมงคล และชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัดต่างเดินทางมาร่วมงาน


ส่วนบรรยากาศภายในงานในช่วงเช้า ร่วมกันไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ศรีไชยนาท พร้อมบวงสรวงพระนอน และพิธียกช่อฟ้า หลังจากเสร็จพิธี คณะสงฆ์พร้อมชาวบ้านร่วมเดินทางไปยังบริเวณแม่น้ำ ซึ่งติดกับวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ได้ร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำดังกล่าว

สำเนา ทองศรี รายงาน