ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ด จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี ปีบริหาร 2567-2568

6 กรกฎาคม 2567  ที่ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกรียติและแสดงความยินดีในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี ปีบริหาร 2567-2568 ประกอบด้วย สโมสรโรตารีอำนาจเจริญ สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร สโมสรโรตารียโสธร และสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด โดยมี นางสาวนฤมล ปิยะอัษฎารัตน์ นายกสโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน

ซึ่งองค์กรโรตารีเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่มีอายุการก่อตั้งมายาวนานกว่า 120 ปี และมีการส่งต่ออุดมการณ์ไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วโลก และเป็นสะพานบุญเพื่อบ้านเกิดตามแนวทางบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนชาวร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง โดยสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด เป็นสโมสรโรตารี ภาค 3340 โรตารีสากล ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนางวารุณี สุริยวนากุล เป็นนายกก่อตั้ง และปัจจุบันสโมสรโรตารีร้อยเอ็ดได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีบริหาร เป็นการรวมพลังสานฝัน สานสร้างงานบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน

ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องตามอุดมการณ์แห่งโรตารี คือ สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ และการให้บริการโดยไม่หวังผลตอบแทน ที่ให้บริการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณธรรม ด้วยมิตรภาพแห่งการเป็นผู้นำทางธุรกิจ วิชาชีพ และชุมชน และยังช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์แลผู้ด้อยโอกาสต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน