ร้อยเอ็ด(ร่วมบริจาคโลหิต)น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร. 9 !!!


ร้อยเอ็ด(ร่วมบริจาคโลหิต)น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร. 9 !!!

ณ ตึกมะเร็ง ชั้น 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรับของที่ระลึกจากโกมุแฟมิลี่#

 

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ตึกมะเร็ง ชั้น 1 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 13.00 น. นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หลังจากเสร็จภารกิจในการจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย*นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด** นายบุรี ทิพนัสสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และ*อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก**

ด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด รอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัด รอบๆบึงพลาญชัย จิตอาสาสาธารณสุข เดินทางไปปฏิบัติกิจกรรม ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด

*** และได้เดินทางมาถึงโรงพยาบาลร้อยเอ็ดร่วมมอบของที่ระลึกให้ผู้ร่ว มบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561#

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
/////////////๑๐๑ smart city //////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว.อสม,อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด