Uncategorized

กกต.ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง

กกต.ประจำจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง
วันนี้ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดไทยจัดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง กิจกรรมสังเกตการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุโขทัย โดยนายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนำมาซึ่งการได้ผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง
ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง ผู้ประสานงานอาสาสมัครสังเกตการณ์ระดับอำเภอจำนวน 9 คน และอาสาสมัครสังเกตการณ์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอจำนวน 60 คนด้วยกัน