Uncategorized ข่าว นราธิวาส ภัยพิบัติ

สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดระดับลงต่อเนื่อง หากฝนไม่ตกซ้ำ บ้านเรือนชุมชนยังมีน้ำท่วมขัง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดระดับลงต่อเนื่อง หากฝนไม่ตกซ้ำ บ้านเรือนชุมชนยังมีน้ำท่วมขัง

รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วม จากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า ล่าสุดบรรยากาศโดยทั่วไปมีแสงแดดส่องจ้าและฝนได้หยุดตกเป็นเวลา 2 วันแล้ว ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่รองรับมวลน้ำจากพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง มีปริมาณล้นตลิ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในระดับสูงกว่าตลิ่ง 1.51 เมตร ขยายผลทำให้บ้านเรือนของราษฏรที่ปลูกสร้างอยู่แนวริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก มีปริมาณน้ำท่วมขังลดลงไปด้วยโดยเฉลี่ยต่อวัน 20 ถึง 30 ซ.ม. โดยชุมชน 7 ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่มีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในขั้นวิกฤต จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนท่าเจ๊ะกาเซ็ง ชุมชนโปฮงยามู ชุมชนท่ากอไผ่ โดยมีปริมาณน้ำท่วมขังโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 40 ถึง 130 ซ.ม. ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านยังคงอาศัยอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 53 ครัวเรือน รวม 184 คน

นอกจากนี้จากการประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลกที่ล้นตลิ่ง คาดการณ์ว่า จะต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะกลับสู่สภาวะปกติ หากไม่มีฝนตกลงซ้ำ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส ได้สรุปผลกระทบมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน 373 หมู่บ้าน 66 ชุมชน 69 ตำบล มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 19,648 ครัวเรือ รวม 56,845 คน มีบ้านเรือนของประชาชนถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากพัดเสียหาย จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ อ.ระแงะ 1 หลัง และ อ.สุคิริน 1 หลัง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษา นราธิวาส ทั้ง 3 เขต ยังปิดการเรียนการสอน จำนวน 11 โรง เนื่องจาก ยังมีสภาวะน้ำท่วม

 

https://youtu.be/CWv0-osznuI