Uncategorized

มุกดาหาร คณะกรรมการสหกรณ์ครูภาคอีสานหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

มุกดาหาร คณะกรรมการสหกรณ์ครูภาคอีสานหารือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ผอ.ทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา / ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู นายโสภณ แก่นงาม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร นายวีระพงษ์ ทองผา และคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูภาคอีสาน จำนวน 34 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน
นายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา // ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้ประสานงานของรัฐบาล โดยผู้นำรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ

ผู้ประสานงานได้พูดคุยตามระบบระเบียบของสหกรณ์ และให้ความสนใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เป็นนโยบายของทุกพรรค ในเนื้อหามีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การทำงานในภาพรวม สิ่งสำคัญเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เพราะว่าสหกรณ์เรามีทุกจังหวัด มีทุกเขต มีทุกอำเภอ ตำบลเกือบทุกหมู่บ้าน ที่จะกระจายไปถึงทุกพื้นที่ เพราะที่สำคัญชีวิตครู ต้องมีสวัสดิการ วิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะครูที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ไม่ใช่ครูทุกคนที่เป็นหนี้ เป็นหนี้แล้วไม่สามารถใช้หนี้ไม่ใช่ แต่มีบางส่วนประมาณ 15-20 % ขององค์การต่าง ๆ ในสหกรณ์ก็ดี ในสถาบันการเงินก็ดี สิ่งเหล่านี้ก็มีปัญหา ครูก็เป็นส่วนหนึ่ง ต้องขอขอบคุณผู้นำรัฐบาล พรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลที่ให้แนวทางมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และเพื่อนครูทุกคน
นายทอง วิริยะจารุ กล่าวต่ออีกว่า อยากฝากไปถึงกระทรวงต่าง ๆ ที่จะทำงานร่วมกัน ซึ่งสำนักนายกท่านประสานไปที่ กระทรวงเกษตร กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเลขาสำนักนายกเป็นผู้ประสานให้ ในการดำเนินการในเรื่องนี้ ฝากขอบคุณผู้นำรัฐบาลที่จะช่วยพี่น้องครู และเพื่อนครูทุกพื้นที่ขอให้ท่านไปติดต่อประสานงานกับ สหกรณ์ สหกรณ์เป็นองค์กรที่อยู่คู่กับเรามายายนาน สหกรณ์จะดูแลท่านในกรอบอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะถูก ท่านสามารถจะเดินเข้ามาในสหกรณ์ มีแหล่งเงินมาช่วย สามารถใช้หนี้เป็นหนี้ในที่เดียวคือ สหกรณ์ นอกนั้นเราจะช่วยกันดูแลพี่น้องครู และดึงพี่น้องสิ่งเหล่านี้คือ ความมุ่งหวังของพี่น้องชาวอีสานที่มาวันนี้ 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยใช้สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร เป็นสถานที

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177