Uncategorized

กองทัพเรือร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กองทัพเรือร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันนี้ 5 ธ.ค.62 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกพร้อมภริยา มาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.62 ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชากรต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการ ทหาร ครอบครัว ร่วมในพิธี

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กองทัพเรือขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย

https://youtu.be/bTgFAaZ9Wh4

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก