วิหารไฟไหม้ปี2561บูรณะยกช่อฟ้าแล้ว


อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
วิหารไฟไหม้ปี2561บูรณะยกช่อฟ้าแล้ว

6 มกราคม 2563 เวลา 0930 น
เหตุไฟฟ้าลัดวงจรไหม้พระวิหารที่วัดมหิงสาวาส(ปางควาย)เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งทางหน่ววยงานราชการสามารถดับได้แต่ก็เสียหายไปประมาณ 50% โดยเฉพาะภาพวาดเก่า พระประธาน เพดาน หลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้สักทองอายุร่วม60 ปี ทำให้ชาวบ้านประชาชนต้องร้องไห้กันแทบทุกครอบครัวที่เป็นศรัทธาในวัดนี้ จาการที่เสียหายแล้วจะต้องทำการบูรณะปฏิสังขร ตามความเชื่อของชาวล้านนา จึงได้ขอทางกรมโยธาจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะวิศวกรมาทำการตรวจสอบโครงสร้างแต่ก็ได้รับคำตอบสามารถใช้โครงสร้างเก่าที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ยังมีความแข็งแรงและคงทนมากอยู่ ชาวบ้านศรัทธาวัดมหิงสาวาส ปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกันหาเงินสมทบเงินกันเพื่อหาทางบูรณะปฏิสังขรกันใหม่โดยใช้เงินมากกว่า 5 ล้านมาทำการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในวันที่ 5 มกราคม 2563 จึงได้จัดประกอบพิธียกช่อฟ้าเพื่อเป็นศิริมงคล โดยมีพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่เป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานฝ่ายฆารวาส มีนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์แดง ประธานสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ นายดลชัย พรหมมะจักร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายขจรศักดิ์ วงศ์สุข ประธานวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ ฯลฯ

ส่วนทางพระครูบัณฑิตชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดมหิงสาวาส(ปางควาย) ก็ได้กล่าวว่าการทำพิธีการยกช่อฟ้านั้นก็จะทำแบบล้านนาและทำให้เป็นมงคลกับวัดและชาวบ้าน จึงต้องเจริญพระพุทธคุณทางพระพุทธศาสนาเชิญทางพระสงฆ์มาร่วมทำพิธี โดยมีชาวบ้านมาร่วมกันจำนวนมาก และจะมีการจัดฉลองตามประเพณีล้านนาในช่วงวันที่ 4,5,6,7,กุมภาพันธ์ หรือปอยหลวงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมงานฉลองพร้อมกันและเพื่อเป็นศิริมงคลกับทุกๆฝ่าย และขอขอบคุณคณะผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมในการถวายเงินสิ่งของเพื่อสร้างบูรณะปฏิสังขรพระวิหารจนสำเร็จและสวยงามคงทนถาวร และให้ชาวบ้านประชาชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคณะพระสงฆ์ได้มาใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนากันต่อไป

,