Reporter&Thai Army Uncategorized

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ” ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เร่งรื้อถอนต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับถนน บ้านเทอดไทย เปิดการจราจรในฤดูการท่องเที่ยวท่ามกลางฝนที่โปรยปรายลงมา

” จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ” ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เร่งรื้อถอนต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับถนน บ้านเทอดไทย เปิดการจราจรในฤดูการท่องเที่ยวท่ามกลางฝนที่โปรยปรายลงมา

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 กองร้อยทหารม้าที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และรื้อถอนต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับขวางทางการจราจร อันเนื่องมาจากฝนตกและมีลมพายุพัดกรรโชกแรง บนเส้นทางบ้านห้วยอื้น – บ้านหัวแม่คำ บริเวณบ้านเทอดไทย 1 หมู่ที่ 13 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสามารถเปิดการจราจรให้ใช้ได้เป็นปกติอย่างรวดเร็ว สร้างความปราบปลื้มใจและประทับใจแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว