Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทำความสะอาด วัดสันปู่เลย จ.เชียงราย ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแม่สาย

ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ทำความสะอาด วัดสันปู่เลย จ.เชียงราย ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแม่สาย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 หน่วยลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับ ราษฎรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บ้านสันปู่เลย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์สถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ้านสันปู่เลย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน