Reporter&Thai Army Uncategorized

จิตอาสากองกำลังผาเมือง ร่วมกับ จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ทำความสะอาดพัฒนาศาสนสถาน ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลทเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4

จิตอาสากองกำลังผาเมือง ร่วมกับ จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ทำความสะอาดพัฒนาศาสนสถาน ศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลทเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ส่วนสนับสนุนกองกำลังผาเมือง นำกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน บริเวณศูนย์พุทธธรรมหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว