Uncategorized ข่าว เชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เมื่อ วันที่ ๖ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มอบหมายให้ พลตรี บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ( ผบ.ศป.บส.ชน) เป็นประธานปล่อยแถวโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็ง ระดับ ๒ จังหวัดเชียงรายภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ ๑๕๑๑

โดยมีหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕, ตำรวจภูธรภาค ๕, กองกำลังผาเมือง, ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, สำนักงานศุลกากรภาค ๓, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕, กองบังคับการกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบังคับการกองกำกับการ ๓ กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

โดยการสุ่มตรวจ จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเชียงแสน ไปรษณีย์เชียงแสน และ บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส อำเภอเชียงของ บริษัท ดรากอนอะกรี จำกัด, บริษัท ไชยณรงค์ขนส่ง จำกัด (พ.ข.ร.), เลมอน อินเตอร์เทรด จำกัด, เคอรี่ เอ็กเพรสพาร์เซลช็อป และไปรษณีย์อนุญาตเอกชน

การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สำคัญ จำนวน ๓ เรื่อง คือการติดป้ายเตือน การจัดทำข้อมูล บันทึกประจำวันของพนักงาน บันทึกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัว ของ ผู้รับ/ผู้ส่ง โดยต้องมีข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน สำหรับผลการตรวจ สถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผลปัสสาวะปกติ ทุกราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
##########

 

 

https://youtu.be/-Sk53-ji-qg