Reporter&Thai Army Uncategorized

กรมทหารพรานที่.36 คืนความสุขให้เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ/2563 มอบอุปกรการเรียนเครื่งกันหนาวและยารักษาโรค

กรมทหารพรานที่.36 คืนความสุขให้เด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ/2563 มอบอุปกรการเรียนเครื่งกันหนาวและยารักษาโรค

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผบ.ฉก.ทพ.36 นำกำลังพลพร้อมอุปกรการเรียนเครื่องนุ่นห่มยารักษาโรค เดินทางไปเพื่อมอบสิ่งของให้กับคณะครู,นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 10 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

โดยการประสานจาก ด.ต.สุริยา คุณานุวัฒน์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ป้องกันและปราบปราม สังกัด สภ.แม่สะเรียง เพื่อขอรับการสนับสนุน เสื้อผ้า เครื่องกันหนาวให้แก่ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่เกาะ เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นมายาวนานติดต่อกันกว่า 2 เดือนแล้ว ขณะที่ พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผบ.ฉก.ทพ.36 จึงได้ร่วมกับ อำเภอแม่สะเรียง อบต.บ้านกาศ และ จิตอาสาภาคประชาชน ร่วมกันมอบ ผ้าห่ม อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา และ นม ให้แก่ เด็กนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญสำหรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อีกด้วย

สำหรับ โรงเรียน บ้านแม่เกาะ ซึ่งอยู่ลึกจากถนนสายหลัก 10 กม. ทางโรงเรียนมีไฟฟ้าจาก โซลาเซลล์ มีครู 3 คน นักเรียน 23 คน แบ่งเป็น ชาย 17 คน หญิง 9 คน เปิดสอน 7 ระดับชั้น คือ อนุบาล 1,2,3 ป.2, ป.,3 ป.5 และ ป.6 ในห้วงที่ผ่านมา สภาพอาหาศในพื้นที่มีความหนาวเย็น
สำหรับสิ่งของที่ไปมอบในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้แบ่งให้แก่ประชาชนในชุมชน อาทิ ยารักษาโรคเพื่อร่วมใช้กับชุมชนเนื่องจากเป็นจำเป็นของประชาชนในชุมชนนี้อย่างมาก