นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ ร่วมกับคณะชุดสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จว.ส.ท.เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง

– เมื่อ 6 ก.พ.62 เวลา 10.00
พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/
หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ พ.ต. คะเนตร รักวุ่น หัวหน้าฝ่ายงานข่าวฯ
ร่วมกับคณะชุดสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จว.ส.ท.เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง ที่เกินค่ามาตรฐาน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ได้เข้าตรวจสอบโรงงานคอนกรีต
ผสมเสร็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รวมโชค ต.ในเมือง
อ.สวรรคโลก จว.ส.ท.
ซึ่งประกอบกิจการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ ผลการตรวจ สภาพทั่วไป
ปกติ และระบบบำบัดมลพิษ
ทางอากาศ และระบบบำบัดมลพิษ
ทางน้ำ มีมาตรฐานใช้งานได้ดี
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย