ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.วันที่สาม7เขตมีมาสมัครน้อยบางเขตยังไม่มีมาสามวันมีสมัครแล้ว173คนจาก34พรรคแจ้งให้ปชช.เตรียมพร้อมก่อนใช้สิทธิเพื่อไม่ให้บัตรเสียเปล่า

ร้อยเอ็ดรับสมัครเลือกตั้งส.ส.วันที่สาม7เขตมีมาสมัครน้อยบางเขตยังไม่มีมาสามวันมีสมัครแล้ว173คนจาก34พรรคแจ้งให้ปชช.เตรียมพร้อมก่อนใช้สิทธิเพื่อไม่ให้บัตรเสียเปล่า

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


รอง.ผอ.กกต.ร้อยเอ็ดเผยสามวันมีสมัครสส.173คนจาก34พรรค/สมนึก-บพิตร/0817082129-

นางพรรณิภา สังฆทิพย์ รอง ผอ.สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยเมื่อวันที่6กพ62 ณ ที่รับสมัครเลือกตั้งส.ส.ร้อยเอ็ด แบบแบ่งเขต มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด ว่า.-วันนี้เป็นวันที่สามของการรับสมัคร รวมสามวัน มีผู้สมัคร 173 คน 26 พรรค ตอนนี้มีพรรคการเมืองส่งสมัครแล้ว 34 พรรค ข้อมูลณวันที่5กพ62 คาดว่าจะมาสมัครจนครบ34พรรค

การรับสมัครไม่มีปัญหาอะไรมาก มีบ้างเล็กน้อย เรื่องหลักฐานไม่ครบ คือ การเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี มายื่นสมัครใหม่ได้ได้เบอร์ถัดไป
ตอนนี้ยังไม่ได้รับคำร้องที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหาเสียง มีเฉพาะติดป้ายผิดที่ได้แจ้งเตือนไปแล้ว เบอร์ผู้สมัครจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากตรวจสอบแล้วขาดคุณสมบัติก็จะไม่ประกาศเป็นเบอร์เลือกตั้ง หากกาจะเป็นบัตรเสีย และไม่เลื่อนเลขอื่นขึ้นมาแทน
ขอให้ผู้มาใช้สิทธิเตรียมตัวเลือกตั้ง คือ เตรียมบัตรประชาชนแม่หมดอายุก็ใช้ได้ หรือบัตรอื่นที่มีหมายเลขบัตรประชาชนใช้แทนได้ ส่วนท่านที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ให้มาลงทะเบียนใช้สิทธิก่อนเลือกตั้งได้ ภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามท้องที่อาศัยอยู่ 

บัตรเลือกตั้งจะมีช่องให้เลือกกา กากบาท ช่องใดช่องหนึ่งในสองช่อง คือ 1.ช่องกาเลือกผู้สมัครส.ส. โดยกา กากบาท ลงช่องตรงหมายเลข หน้าชื่อผู้สมัคร พรรคและโลโกพรรค และ2.อีกช่องหนึ่งในบัตรเดียวกัน จะเป็นที่กาสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใด ถ้าไม่กาเลยจะเป็นบัตรเสีย ให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นตามเอกสารแนะนำก่อนไปลงคะแนน ที่จะส่งให้ครบทุกครัวเรือนในจังหวัดร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–