ข่าวประชาสัมพันธ์

วันตรุษจีน…เกิดจากการจัดขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้น ประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า “วันตรุษจีน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ออกอากาศ.เร็วกว่าเวลาปกติเพราะเวลาที่ออกอากาศเวลาปกติติดถ่ายทอดสด
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 15.15 – 15.35 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้

วันตรุษจีน…เกิดจากการจัดขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้น ประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะ จึงไม่สามารถทำการเกษตรได้ เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิ จึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ในแต่ละปีเป็นวันสำคัญที่เรียกว่า “วันตรุษจีน”

วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน (คล้ายกับวันสงกรานต์ของไทย)
ชาวจีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก มีการหยุดงานเป็นเวลายาว โรงเรียนสถาบันการศึกษาปิดเทอม (ปิดเรียนฤดูหนาว)ในช่วงนี้
เหลือเพียงแต่บางอาชีพที่ต้องทำหน้าที่พิเศษ ที่ไม่สามารถหยุดงานได้ ในวันตรุษจีนหน่วยงานห้างร้านต่างจะหยุดงานเป็นเวลา 3-4 วัน เพื่อตระเตรียมจัดงาน
และเนื่องในโอกาสนี้ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย มณีกิติกุล
รองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย- จีน มาพูดคุยความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาจีนกับประเทศไทย
พร้อมอวยพรในวันตรุษจีน..ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินและคำอวยพรจากนักธุรกิจใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนอวยพรให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในแผ่นดินไทยและคนจีนทั่วโลกผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

พร้อมมาชมภาพและบรรยากาศในวันตรุษจีน ต้อนรับปีหมูทองในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5