นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาโรงสีฯก่อมลพิษ นำชุดตรวจแนะนำ ออกตรวจโรงสีณิชกมล ค้าข้าว 2000 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร

6 ก.พ.62 : พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช ประธานคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาโรงสีฯก่อมลพิษ นำชุดตรวจแนะนำ ออกตรวจโรงสีณิชกมล ค้าข้าว 2000 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร ผลการตรวจสรุปได้ดังนี้
1) โรงสี ได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามที่วิศวกรออกแบบ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะได้เร่งดำเนินการ และจะปรับแก้แบบกับบ่อบำบัดให้ถูกต้องตรงกัน โดยการควบคุมของ สง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
2) โรงสีได้จัดซื้อระบบควบคุมฝุ่นละอองแบบ Backwash filter แบบแห้งมา 2 ระบบ ติดตั้งแล้ว 1 ระบบ อยู่ในระหว่างติดตั้ง 1 ระบบ
3) โรงสีกำลังติดตั้ง Backwash filter ระบบผ่านน้ำอีก 1 ระบบ จะแล้วเสร็จใน 15 มี.ค.62
4) โรงสีได้ติดตั้งระบบตีน้ำเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ในบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว 1 ชุด
5) โรงสีตกลงจะทำ CSR กับชุมชนโดยรอบเพื่อนำผลผลิตของชุมชนมาใช้ในบ่อบำบัดน้ำเสีย รายเดือนดังนี้
5.1) รับซื้อน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จาก 3 ครอบครัวที่จะยกเลิกการแจ้งความดำเนินคดี เรื่องฝุ่นละออง จำนวน 200 ลิตร/ครอบครัว/เดือน ราคาลิตรละ 20 บาท รวม 4,000 บาท/ครอบครัว/เดือน
5.2) รับซื้อ EM.Ball กอ.รมน. จากการปั้นของเด็กยากจนของโรงเรียนรอบโรงสี 3 โรงเรียน วงเงินรวมเดือนละ 20,000 บาท(EM.Ball เดือนละ 10,000 ลูก)
ซึ่ง กอ.รมน.จว.พิจิตร จะจัดพิธีลงนามใน MOU และการฝึกอบรมการผลิตน้ำหมักฯ และ EM.Ball ในวันที่ 12 ก.พ.62 ณ อบต.ย่านยาว