ข่าวเชียงใหม่

# สนภ.3 นทพ. ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน #

# สนภ.3 นทพ. ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน #

เมื่อ 6 มี.ค.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ.

ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ ทต.สันติสุขสัญจรสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

โดยมี…นาย วิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธาน

ณ วัดหนองเหียง ม.9 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่