Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

คณะทำงานระดับพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จว.เชียงใหม่

คณะทำงานระดับพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จว.เชียงใหม่พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบลของอำเภออมก๋อย จว.เชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ การขอใช้พื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการงบประมาณเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,นายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ ), นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการก่อสร้างถนนวงแหวนฯ จำนวน 6 โครงการ ระยะทางรวม 10.875 กม. วงเงิน 48,281,900 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ (รวมระยะทาง 4,860 ม.)อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ และในปีงบประมาณปี 62 มีการก่อสร้างถนนวงแหวนฯ จำนวน 2 โครงการ รวมระยะทาง 2,300 ม. ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนนต้นแบบพาราดินซีเมนต์ (ยางพารา) ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้งบประมาณของ อบจ.ช.ม. บริเวณ บ.ยางเปา ถึง บ.ฝาปูน ต.อมก๋อย และ บ.กองซาง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จำนวน 2 เส้นทาง
สำหรับความก้าวหน้าของการสำรวจออกแบบถนนวงแหวนของกรมทางหลวงชนบท ได้เข้าดำเนินการแล้ว รวมระยะทาง 78 กม. (จากจุดเริ่มต้นโครงการ ถึง บ.ห้วยปูน้อย ต.สบโขง) คงเหลือ 27 กม. คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 62 ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าว ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรให้กับประชาชน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ได้มากยิ่งขึ้น

กาญจนา เกตุทองมา ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่