Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) ร่วมกับ นายอนุรักษ์ แสงสี ปลัดอำเภอฯ, จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตำรวจ สภ.บ้านไร่ และ ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมฯ

เมื่อ ๐๖๑๒๓๐ มี.ค. ๖๒ หมู่ รส.๑ มว.รส.๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (อ.ศรีสำโรง) ร่วมกับ นายอนุรักษ์ แสงสี ปลัดอำเภอฯ, จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตำรวจ สภ.บ้านไร่ และ ผู้นำหมู่บ้าน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมฯ กรณีมีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ในพื้นที่บ้านวังสมบูรณ์ ม.๕ ต.นาขุนไกร ซึ่งมีพฤติกรรมจับกลุ่มดื่มสุรา และชอบจุดพลุ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบข้าง รู้สึกตกใจ และหวาดกลัว จากการตรวจสอบพบกลุ่มวัยรุ่น จำนวน ๗ คน จึงได้ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจพบผลปัสสาวะเป็นบวก จำนวน ๗ คน จึงส่งตัวให้ ฝ่ายปกครองฯ ทำประวัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย