Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ มว.ปล.ที่ ๓ ร้อย.ร.๔๐๓๑ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองแขวนกูบ ทำการต่อเติมสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน

เมื่อ ๐๖๑๓๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ มว.ปล.ที่ ๓ ร้อย.ร.๔๐๓๑ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหนองแขวนกูบ ทำการต่อเติมสร้างห้องน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองแขวนกูบ ม.๒ ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง