Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าตรวจสอบและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ

เมื่อ ๐๖๐๗๓๐ เม.ย.๖๒ หมู่ รส.ประจำ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) เข้าตรวจสอบและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนายถนัด สิงห์เถื่อน ราษฎร หมู่ 2 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบภัย เหตุไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง โดยมีนายสมบูญ วงศ์วัชรานนท์นายอำเภอพยุหะคีรี ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและได้ประสานกับ อบต.พยุหะ เพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป