Reporter&Thai Army

กองทัพบกเสริมอุปกรณ์ให้กับชุดดับไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

กองทัพบกเสริมอุปกรณ์ให้กับชุดดับไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือได้นำเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำ ที่ได้รับมอบจากกองทัพบก ออกลาดตระเวนดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

สำหรับเครื่องเป่าลมและเครื่องพ่นน้ำที่ได้รับครั้งนี้เกิดจากกลุ่มพลังใจไทยแลนด์มีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ จึงรวมกลุ่มจัดซื้อและนำมามอบให้กองทัพบก.

ทรงวุฒิ ทับทอง