ข่าว สระแก้ว

ทั่วหล้ารวมใจเป็นหนึ่ง

ทั่วหล้ารวมใจเป็นหนึ่ง
วันที่ 6 เม..ย. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า พร้อมกันประกอบพิธี พิธีเสกน้ำอภิเษก ณ บริเวณ สระแก้ว-สระขวัญ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้วเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีซึ่งกองกำลังพลเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยก่อนที่จะยกกองทัพไปปราบปรามความไม่สงบจนสำเร็จนั้นได้แวะ บริเวณสระ 2 แห่งนี้ซึ่งมีน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใสสะอาดบริสุทธิ์ได้อาศัยน้ำดื่มและใช้มีสอยพลังและมีความเชื่อว่าขจัดโรคภัยไข้เจ็บใดด้วย นับแต่นั้นเป็นต้นมาสระแก้วสระขวัญคือเป็นสัญลักษณ์แห่งบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันอาทินำไปใช้ในพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗ 7รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 ซึ่งจังหวัดสระแก้วจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดสระแก้วพระอารามหลวง อ.เมือง จ.สระแก้ว

. นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว