Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓ ๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชุด.ชป.ประจำอำเภอเมือง ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓ ๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชุด.ชป.ประจำอำเภอเมือง ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา ทำความสะอาด ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ณ วัดนาโปร่ง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าเสา อ.เมือง จว.อ.ต. มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน