Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2 พัน.7/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (บ้านโคก) มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอบ้านโคก ร่วมกับ ชพส.3219 , ชป.พัน.ปจว. ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ในการอบรมให้ความรู้ในการขยายผลการบำบัดน้ำเสีย

เมื่อ 061100 พ.ค.62 กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล ผบ.ม.2 พัน.7/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (บ้านโคก) มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอบ้านโคก ร่วมกับ ชพส.3219 , ชป.พัน.ปจว. ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ในการอบรมให้ความรู้ในการขยายผลการบำบัดน้ำเสียในระดับครัวเรือนให้กับร้านขายอาหารตามสั่งและราษฎร บ.โคก ม.3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จว.อ.ต. ผลการปฏิบัติผู้รับฟังการอบรมมีความสนใจและจะนำไปทำที่บ้านเนื่องจากว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก ครับ