Reporter&Thai Army Uncategorized

ขึ้นแม่สลองปลอดภัย ขับไม่ไหวแวะพักก่อน

” ขึ้นแม่สลองปลอดภัย ขับไม่ไหวแวะพักก่อน ” กองร้อยทหารพรานที่ 3108 จัดชุดบริการประชาชน ร่วมกับ จิตอาสาบริการ อำนวยความสะดวกและการจราจร จุดพัก น้ำดื่มให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ก่อนขึ้นเที่ยวดอยแม่สลองสัมผัสอากาศหนาวเย็น

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กองร้อยทหารพรานที่ 3 108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ จิตอาสาบริการอำเภอแม่จัน, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จัน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติสุข ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นสามแยกกิ่วสะไต หมู่ที่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางสัญจรท่องเที่ยวในพื้นที่ ดอยแม่สลอง อย่างต่อเนื่องโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสอบถามเส้นทางการเดินทาง รวมถึงบริการน้ำดื่มกาแฟด้วย