Reporter&Thai Army Uncategorized

ซ่อมบ้านแปลงเมือง ” ชุดช่างทหารพราน ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยราษฎรผลกระทบจากพายุลูกเห็บพัดถล่ม วาตภัยบ้านเรือนเสียหาย

” ซ่อมบ้านแปลงเมือง ” ชุดช่างทหารพราน ร่วมกับจิตอาสาอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยราษฎรผลกระทบจากพายุลูกเห็บพัดถล่ม วาตภัยบ้านเรือนเสียหาย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย กองร้อยทหารพรานที่ 3108 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนางพอน จับใจนาย บ้านเลขที่ 50 บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับผลกระทบด้านความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุลูกเห็บถล่ม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา