ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อบจ.เชียงใหม่ ระดมกำลังออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บ พื้นที่อ.แม่วางและอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ระดมกำลังออกช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและพายุลูกเห็บ พื้นที่อ.แม่วางและอ.ดอยหล่อ เชียงใหม่


วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณะภัยเข้าสำรวจความเสียหาย ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอแม่วาง และนายอำเภอดอยหล่อ ในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตตำบลทุ่งปี้ ตำบลทุ่งรองทอง อำเภอแม่วาง และตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ หลังประสบภัยวาตภัยและพายุลูกเห็บ หลังคาลอนเสียหายหนักเกือบทุกหลังคาเรือน โดยนำรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ที่หักโค่น พร้อมช่วยเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและแจกผ้าห่มแก่ผู้ยากไร้ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้น.