Reporter&Thai Army Uncategorized

คึกคักหนาแน่น ” กองร้อยทหารพรานที่ 3106 อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการสอบถามเส้นทางจุดพัก น้ำดื่มสะอาด กาแฟร้อนๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ต่อเนื่อง

” คึกคักหนาแน่น ” กองร้อยทหารพรานที่ 3106 อำนวยความสะดวกการจราจรและบริการสอบถามเส้นทางจุดพัก น้ำดื่มสะอาด กาแฟร้อนๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่บ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ส่วนแยกมอบหมายให้ พันตรี สุวิทย์ มานะสมบูรณ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3106 จัดกำลังพลชุดบริการประชาชน/ช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาตั้ง, จิตอาสาบริการ, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านผา ตั้งร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โอกาสนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสอบถามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทาง ตลอดจนบริการน้ำดื่ม, กาแฟ และจุดพัก รวมถึงบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วย