Uncategorized

ร้อยเอ็ด… รำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ใช้นางรำ (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดคน) เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย

ร้อยเอ็ด…
รำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ใช้นางรำ (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดคน)
เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวนมากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า บริเวณที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า เมืองสาเกตนคร หรือ อาณาจักรกุลุนทะนคร มีเจ้าผู้ครองนครเรียกว่า พระเจ้ากุลุนทะ เมืองสาเกตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก ซึ่งมีเมืองขึ้นถึง 11 เมือง จากหลักฐานโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขุดพบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญๆหลายแห่ง ในพุทธศตวรรษที่ 16 วัฒนธรรมจากอาณาจักรขอมได้แพร่เข้ามา ปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่มาก เช่น ปรางค์กู่กาสิงห์ ในเขตอำเภอเกษตรวิสัย ปรางค์กู่ในเขตอำเภอธวัชบุรี กู่พระโกนาในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ และประติมากรรมที่เป็นรูปเคารพทางศาสนา แต่หลักฐานเกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ดขาด หายไปหลายร้อยปี ปี พ.ศ.2256 สมัยพระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรเป็นกษัตริย์ ไปปกครองจำปาศักดิ์ ทราบว่า ร้อยเอ็ด เป็นเมืองร้าง

จึงให้จารย์แก้วคุมครัวลาวประมาณ 3,000 คนเศษ มาอยู่ที่ร้อยเอ็ด ครั้งแรกมาอยู่ที่บ้านทุ่ง (คือท้องที่สุวรรณภูมิในปัจจุบัน เรียกว่า เมืองทุ่ง ขึ้นกับจำปาศักดิ์ ต่อมาได้ขึ้นกับกรุงศรีอยุทธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ในปี พ.ศ. 2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯ ให้ท้าวทนเป็นพระขัติยะวงศา ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก นับจนถึงปัจจุบันนี้ ก็นับว่าวันเวลาผ่านไปกว่า 243 ปี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงาน เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นการประชาสัมพันธ์บึงพลาญชัยที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดครบ 90 ปีโดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป พิธีบวงสรวงอดีตเจ้าเมืองร้อยเอ็ด ชมนิทรรศการ เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปีการแสดงหมอลำอีสาน และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. จะมีพิธีรำบวงสรวง โดยใช้นางรำ จำนวน 11,101 คน (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ็ดคน) ณ มณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด 

บพิตร จำปา/รายงาน