Uncategorized

เพชรบูรณ์ จับปูใส่กระด้ง ความน่ารักของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสมอทอดศึกษา ถวายเทียนพรรษา

เพชรบูรณ์ จับปูใส่กระด้ง ความน่ารักของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนสมอทอดศึกษา ถวายเทียนพรรษา

 

ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสมอทอดศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพัฒนา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา จัดพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีการถวายเทียนพรรษา ของไทย ตั้งแต่เล็กๆ และได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย ส่วนบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็น เด็กๆไม่อยู่นิ่ง ตามธรรมชาติ ตามวัย ความสดใสน่ารักของเด็กๆ คนที่เหนื่อยงานนี้ก็คงไม่พ้นคุณครูประจำชั้น
ซึ่งการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่พระสงฆ์หรือวัดในท้องถิ่นของตน ก็เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไปบ้าง ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน
แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์