Uncategorized

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันนี้ 12 ส.ค.61 เวลา 07.00 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท./หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย