ข่าวกระแสสังคม

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

มูลนิธิหลวงปุู่สรวงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

มื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณหน้ามณฑปหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุต ประธานมูลนิธิหลวงปุู่สรวงวัดไพรพัฒนา และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561โดยมีนายวรการ น้อยสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรพัฒนา นายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ และดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญชู บุดดาห์ วัฒนธรรมอำเภอภูสิงห์และประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูขาอำเภอภูสิงห์ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรแม่อุ้มลูกและจูงลูกหลานนำเอาข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษาสามเณร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแม่และลูก ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ จึงขอเชิญชวนบรรดาลูกทุกคน ให้ร่วมกันทำความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์ ทำบุญตักบาตร และ ลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด ที่สำคัญก็คือขอให้ลูกทุกคนพากันกลับไปบ้านเพื่อไปกราบไหว้แม่ของตน ซึ่งเปรียบเสมือนพระพรหมในบ้าน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่านที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบโต มีหน้าที่การงานทำเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ด้วย
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันแม่เป็นวันสำคัญของลูกทุกคน ลูกหลานไทยทุกคนจะอยู่มาทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่ามีแม่คอยเลี้ยงดูส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา เพื่อเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ วันแม่ปีหนึ่งมีวันเดียว ขอให้ลูกทุกคนทำความดีเพื่อแม่ของตนเองและเพื่อแม่ของแผ่นดิน

***********
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747