ข่าวกระแสสังคม

ร้อยเอ็ด ณ ตำบลโนนรัง บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร 5

ร้อยเอ็ด ณ ตำบลโนนรัง บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร 5

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
พี่น้องบ้านโนนสั้นพร้อม เจ้าหน้าที่ สภอ.เมืองร้อยเอ็ด มทบ.27 ร้อยเอ็ด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณวัดบ้านโนนสั้นภายในชุมชนในวันนี้

 

^^^^^^^^^^^
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว/ภาพ