Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติอำเภอสอง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุลูกเห็บพัดถล่มภาคเหนือ.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติอำเภอสอง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุลูกเห็บพัดถล่มภาคเหนือ…..พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารให้เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 35 จัดกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมกับ จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาพระราชทานอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัยพายุลูกเห็บพัดถล่ม พร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จำนวน 1 แห่งเพื่อประกอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสาพระราชทานเทศบาลตำบลสอง ในการเร่งช่วยผู้ประสบภัยรื้อถอนเก็บเศษไม้กระเบื้อง ภายหลังพายุพัดถล่มทำให้บ้านเรือนเสียหาย ปัจจุบันหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่และจะรายงานให้ทราบต่อไป